Smartlog v3 » Løvinden
Opret egen blog | Næste blog »

Underbetaling

9. May 2012 10:34, løvinden

Nu er det ikke fordi, at Løvinden har særligt høje tanker om Danmarks Lærerforening. Men at en fagforening ligefrem selv foreslår, at en medlemsgruppe skal arbejde til underbetaling. Nu be'r jeg Dem!

Hvem skal nu betale?

24. Mar 2012 20:20, løvinden

I forlængelse af sit forgående indlæg vil Løvinden lige henvise til en endnu artikel om samme emne.

Syndebukke

25. Jan 2012 11:47, løvinden

Siden d. 15. sept. har Løvinden taget sig en velfortjent slapper. Forskellige former for uheldig kammeratlig adfærd har ikke kunnet hidse hende op. Et uerfarent regeringspartis trampen i spinaten ej heller. De forgangne 10 år har budt på langt værre.

Men da det nu ser ud til, at syndebukke er kommet for at blive - Løvindens omfattende livserfaring tillader hende at nævne kommunister, jøder, de røde, arbejdsløse, indvandrere, muslimer og altså nu de fattige som 'de andre', hvem alt ondt kan tilskrives - vil hun i al stilfærdighed gøre opmærksom på, at fordelingen af kødben også har et historisk perspektiv. Løvinden kunne ikke have skrevet artiklen bedre selv.

Rungsteds lyksaligheder

30. Nov 2011 10:32, løvinden

Løvinden har for ganske nylig været på udflugt i virkeligheden og kan berette, at frokosten blandt rødvinssegmentet ikke er til at kimse ad. Den var næsten lige så god, som det foder de tilstedeværendes kæledyr bliver trakteret med: hummersuppe til katten og slagterens bedste delikatesse til 22 kr. for 50 g. til hunden. Jamen, de vil virkelig ikke æde andet. Det vil Løvinden derimod gerne. Hun satte med stor fornøjelse tænderne i den indbagte fasan.

Løvindens dag er reddet

21. Nov 2011 15:14, løvinden

thi Løvinden havde i dag den udsøgte fornøjelse at krydse yndlingsuvenindens vej. Løvinden, hvis pels som altid er velplejet, og hvis dækken er både moderigtigt og klædeligt, kunne konstatere, at yndlingsuveninden så lidt slidt ud. Men hun har jo også sit at se til. For nylig har endnu en person offentlig givet udtryk for, at yndlingsuveninden på ingen måde er sin opgave voksen, de kulturministerielle embedsmænd er vej til at indbringe endnu en klage fra Løvinden over yndlingsuvenindens vandel for det kulturministerielle nævn, og hendes slimede følgesvend, blandt uvenner kaldet ålen, har fået forfald.

Natteuro

24. Sep 2011 11:52, løvinden

Visse unge mennesker har helt misforstået det med selvbetjening! De samme unge mennesker har også sovet i timen og slet ikke opfattet, at Løvindens hørelse fungerer upåklageligt også i søvne! Således forbigik det på ingen måde Løvindens opmærksomhed, at der midt i nat var gang i den elektriske sav, og ordet 'brækjern' kom også ind i Løvindens høresnegl.

Politiet var dybt taknemmelige for Løvindens tip, og de unge mennesker fik derfor en gratis tur i en af politiets biler, hvorefter Løvinden uforstyrret kunne genoptage sin nattesøvn.

Det skulle også bare mangle! 

Mørket sænker sig

23. Sep 2011 11:06, løvinden

Nej, nej, dette er ingenlunde en kommentar til landets politiske situation. Løvinden vil såmænd blot gøre opmærksom på, at det er efterårsjævndøgn kl. 11.05

Tvivl

15. Sep 2011 15:18, løvinden

Det var den frygteligste tvivl, der greb Løvinden, da hun stod i valglokalet. Skulle hun vælge karamel, bolche eller lakrids? Heldigvis udviklede situationen sig sådan, at hun fik både bolche og lakrids.

Derudover havde kammeraterne gjort valget let for Løvinden. Thi for andet folketingsvalg i træk havde de med stor omhu udvalgt en spidskandidat, som Løvinden ikke kunne drømme om at være med til at stemme ind i Folketinget. Så Løvinden kiggede ind hos naboen og fandt der en kandidatinde med udsyn. Hun fik så Løvindens personlige stemme i håb om, at hun kan være med til at bringe lidt anstændighed ind i Tinget

Høvdingen har talt ...

26. Aug 2011 11:32, løvinden

... og ønsker alle 'et godt valg'

Løvinden kan helhjertet tilslutte sig dette ønske. Måtte anstændigheden denne gang indtage Christiansborg!

Istedløven was here

15. Aug 2011 14:52, løvinden

Det forlyder fra velunderrettet kilde, at Istedløven, det flotte mandfolk, i skrivende stund er på vej fra Nationalmuseet i Brede til sit nye domicil på Flensburgs gamle kirkegård. Belært af erfaringen fra 1945, hvor han havde svare problemer med at komme ombord på Storebæltsfærgen, har han for en sikkerheds skyld taget hovedet af i dag.

Oslo og Utøya d. 22. juli 2011

23. Jul 2011 10:15, løvinden

Løvinden føler med jer.

Et tip

3. Jul 2011 12:22, løvinden

Menneskene har indrettet sig på forunderlig vis. En enkelt byge og så er alting vådt. Hvorfor dog ikke indrette sig som Løvinden?

Uransagelige veje

25. Jun 2011 10:18, løvinden

Menneskets veje er uransagelige. Tag nu Kunstnerinden, som har trådt sine kamikker her på egnen i det sidste års tid og taget imod Løvindens uvurderlige råd om både det ene og det andet, senest, og det for ganske nylig, om transporten af et flyttelæs til en permanent bolig. Og sandelig om ikke den elektroniske flaskepost nu lader tilflyde Løvinden en meddelse om, at Kunstnerinden, nu med unge i maven, befinder sig på den smeltende isflage i selskab med Det forbløffende Bekendtskab, og der har hun tænkt sig at blive.

Løvinden afventer før eller siden, nok før, besøg af en forbløffet barnefader.

Agurketid med catfight

18. Jun 2011 18:36, løvinden

Mens Løvinden fordybede sig i Thorkild Hansens beskrivelse af ekspeditionsdeltagernes endeligt, de døde - bortset fra Carsten Niebuhr - en efter en af malaria, hvilket bragte Løvinden mindelser om sit naturlige habitat, tog foredragsarrangørerne sig sammen og fandt et større lokale. Så Løvinden anbragte sig elegant forrest i lokalet, mens hun lyttede til interessante ord om Det lykkelige Arabien og forskningshistorien desangående, krydret med foredragsholderens underholdende udfald mod nutidig dansk forskningspolitik og et par anekdoter fra hans ophold i Damaskus.

Efter denne aftens vitaminer var Løvinden, der ikke kunne drømme om at sætte tænderne i kaninfoder, klar til dette års agurketid. Dansk Folkeparti har spillet ud og fik dermed lagt sig ud med både den ene og den anden med sit forslag om at spærre med farver og med pæle for at forhindre frø af ugræs i at fyge ind over hegnet. Efter Løvindens opfattelse har vi såmænd også rigeligt i det hjemmedyrkede ugræs, der har haft ganske gode vækstbetingelser den sidste halve snes år.

Dette udspil blev stukket af Birthe Rønn Hornbech, der jo ellers ikke er kendt for at være særligt gæstfri. Efter sin integrationsministertid er hun øjensynligt nået frem til den indsigt, at 'uden samkvem med andre og uden påvirkninger fra andre går Danmark ikke blot i stå, men bliver aldeles agterudsejlet i en helt ny og globaliseret kulturel og økonomisk konkurrence'.

Godt stødt på manchetten svarede Pia Kjærsgaard igen ved at spille det personlige kort og kalde sin kombattant 'perfid', 'giftig' og 'en besynderlig type'.

Og dermed er sommerens catfight kommet godt fra start. Løvinden ser med forventning frem til fortsættelsen.

Det lykkelige Arabien

31. May 2011 09:38, løvinden

Det ligger ikke til Løvinden at fejlbedømme en situation, og sidst det skete var det på ingen måde Løvinden, der kunne klandres. Fejlen lå helt hos arrangørerne, der havde henlagt foredraget til en sal, der var så lille, at Løvinden sammen med 25-30 andre slukøret måtte gå hjem igen. Hvem havde nu også forestillet sig, at en foredragsrække om Carsten Niebuhr trak mere end fulde huse?

I stedet fornøjer Løvinden sig nu med Thorkild Hansens version af ekspeditionen. Hun muntrer sig med ham over von Haven, der aspirerede til at blive ekspeditionsleder, men ikke rigtig kunne klare sørejsens friske vind og derfor stod af igen i Helsingør for efterfølgende at tage turen til Middelhavet ad landvejen. Hun lever med i ekspeditionsgemytternes interne uoverensstemmelse, som bl.a. medførte et rigeligt indkøb af arsenik i Konstatinopel. Hun klukker over Hansens beskrivelse af diplomaternes evne til at tale med to tunger, og hun noterer sig med interesse følgende passage ang. de jordiske rester af Adam og Eva:

'En formiddag passerer de et lille bedehus i ørkenen, og Niebuhr spørger sin ledsager, hvorfor der ligger et kapel netop her. Det er et rutinespørgsmaal, og det undrer ham derfor lidt at se araberens betydningfulde mine ... Araberen ser alvorligt  paa ham. Det er Evas grav, siger han og holder en lille pause for at lade sine ord synke til bunds i tilhøreren med deres fulde vægt. Saa kikker han hen paa bygningen og fortsætter i det samme alvorlige tonefald: det lille kapel er anbragt saaledes, at alteret i dets midte staar nøjagtigt over hendes navle.
Niebuht tøver lidt, men saa ender det alligevel med, at han gaar hen og maaler stedet ind paa sit kort ved hjælp af sit astrolabium. Man kan aldrig vide. Og da han er et ordensmenneske, der ikke bryder sig om at gøre tingene halvt, føjer han yderligere en lille bister note til det paagældende sted i sin dagbog. Den er ligeledes baseret paa et arabisk udsagn. Den oplyser kort, at Adam anses for at være begravet paa Ceylon.'

Efter et kort, men venligt ophold i Djidda

'araberne i Djidda opfatter ikke europæernes tilstedeværelse som en fornærmelse, som de gør det i Ægypten. De kender dem jo heller ikke saa godt'

er ekspeditionen efter 2 års rejse netop ankommet til Det lykkelige Arabien. Alle er stadig i live. Det bliver de ikke ved med at være.

Forårssysler

7. Apr 2011 13:08, løvinden

Yndlingsuveninden, for hvem demokrati er en by i Rusland, har i sit magtbegær ladet sin ondskab gå ud over en renlivet ungersvend. I sin forrevne kvide fandt ynglingen hen til Løvinden, hvis altruistiske hjælpsomhed og vise livserfaring er kendt i hele territoriet, og naturligvis trådte Løvinden straks til som coach for ynglingen.

Den lærenemme unge mand serverede dernæst en række udsøgte ord for yndlingsuveninden: demokrati, åbenhed, ærlighed, indflydelse, stemmeret, demokratisk dialog, gældende regler, indsigt, demokratisk ånd, domstolsafgørelse og den slags, hvilket fik yndlinguveninden til at råbe, at hun ikke ville være sammen med ham, hvorefter hun gik og smækkede med døren. Helt galt blev det imidlertid, da hun uden for døren mødte Løvinden, hvilket indbragte yndlingsuveninden et akut anfald af paranoia.

Løvinden luntede ellers såmænd i al fredsommelighed blot en eftermiddagstur. Fårene og måske et par lam bliver jo snart sat på græs, påsken nærmer sig, og man må jo holde sig orienteret.

Og et telegram

1. Apr 2011 16:37, løvinden

I dag forlyder det fra Nationalmuseet, at de Vestindiske Øer stadig er danske.

Knut - in memoriam

22. Mar 2011 05:54, løvinden

Løvinden syntes efterhånden, at situationen var blevet triviel, så hun besluttede at gøre som Lene Espersen: at holde ferie. Flere - og Løvinden nævner ingen navne - burde følge hendes eksempel. 

 

Men knap er forårsjævndøgnet kommet og Løvinden så småt begyndt at linde på det ene øje, før katastrofen indtræder. Her tænker Løvinden ikke på A-kraftværker, hvis manglende velsignelser Løvinden gjorde opmærksom på allerede for flere årtier siden, ej heller på uopdragne nordafrikanske patriarker, der længe har trængt til en fast løvindepote, men på den lille snut i Berlin.

 

Han blev kun 4 år og havde endda haft en god kold vinter (enhver sin smag brrrrr), men det lune forår med dets horder af paparazzier blev ham for meget.

 

Løvinden vil altid huske ham.

 

I dyb sorg

Løvinden

 

Relaterede